Trang chính sách bảo mật này được tạo ra để giải thích cách Căng Da Mặt Đẹp thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản trong chính sách bảo mật này.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin, tham gia khảo sát, gửi câu hỏi hoặc phản hồi, hoặc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin về sở thích cá nhân.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn đã yêu cầu, gửi thông tin và cập nhật mới nhất, tương tác với bạn khi cần thiết, và phân tích và cải thiện trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tạo ra nội dung và quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn.

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp bắt buộc bởi luật pháp hoặc khi chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi và an toàn của bạn hoặc của cộng đồng.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, mất mát hoặc tiết lộ không đáng có. Chúng tôi cũng cam kết duy trì hệ thống bảo mật và kiểm soát truy cập thông tin cá nhân của bạn.

5. Lựa chọn và quyền truy cập thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi và xoá thông tin cá nhân của mình từ tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi thông tin cá nhân hoặc hủy đăng ký tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp ở dưới.

6. Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn và được sử dụng để nhận dạng trình duyệt của bạn và lưu trữ thông tin. Bạn có thể chọn từ chối cookie hoặc chỉnh sửa cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie.

7. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào. Vui lòng kiểm tra lại trang chính sách bảo mật này định kỳ để được cập nhật về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.