SALE OFF: -70%

CĂNG CHỈ NÂNG CƠ – KIẾN TẠO MẶT V-LINE

SUPER V-LIFT

GIẢI PHÁP SỐ 1 TRẺ HOÁ DA MẶT

  • XOÁ NHĂN CẤP TỐC –  SAU 45 PHÚT
  • DỨT ĐIỂM LÃO HOÁ –  TRẺ LẠI 10 LẦN
  • HIỆU QUẢ –  NGAY SAU KHI THỰC HIỆN
  • KHÔNG SƯNG –  KHÔNG ĐAU – KHÔNG NGHỈ DƯỠNG
  • BÁC SĨ CHUYÊN KHOA –  10 NĂM KINH NGHIỆM