Chào mừng bạn đến với trang Quyền miễn trừ của trang web về thẩm mỹ làm đẹp. Trang này mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng khi bạn sử dụng trang web và các dịch vụ liên quan của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin trên trang web

Trang web này cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ làm đẹp như bài viết, hướng dẫn và các sản phẩm. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy nhưng không đảm bảo tính chính xác hoàn toàn và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

Sản phẩm và dịch vụ

Trang web chúng tôi có thể chứa thông tin về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác và chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ này. Việc mua hàng hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba là tùy ý và tự chịu trách nhiệm của bạn.

Trách nhiệm cá nhân

Khi sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi, bạn phải tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc vi phạm luật pháp hoặc các hậu quả pháp lý phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, logo và các tài liệu khác, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ khác.

Việc sao chép, phát hành hoặc sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại hoặc cá nhân mà không có sự đồng ý của chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ khác là vi phạm bản quyền.

Thay đổi và cập nhật

Chúng tôi có thể thay đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện này theo thời gian mà không cần báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý với các điều khoản mới.